Regulamin

Regulamin serwisu www.dwmn.pl

 

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowych „DWMN”, działających pod adresem www.dwmn.pl
 • Sklep internetowy – w serwisie www.dwmn.pl dostępny jest sklep internetowy: www.dwmn.pl/sklep – oferujący sprzedaż usług (usługi graficzne oraz usługi tworzenie stron internetowych)
 • Usługodawca – firma „D&W Media” z adresem siedziby: Sadowa 2a; 83-110 Tczew, NIP: 5591443653,
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Usługa – dostępna w sklepie internetowym www.dwmn.pl/sklep będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Usługodawcą. Usługą na www.dwmn.pl/sklep jest projekt graficzny lub strona internetowa
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularz kontaktowy dostępny na stronie: https://dwmn.pl/kontakt/
 •  

  II. Kontakt ze Sklepem Internetowym

 • Adres e-mail: kontakt@dwmn.pl
 • Telefon komórkowy: +48 884 607 755
 •  

  III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.dwmn.pl/sklep konieczna jest akceptacja Regulaminu oraz włączoną obsługę plików Cookie
  2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.dwmn.pl/sklep konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
  3. Dla złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym niezbędne jest aktywne konto e-mail.
  4. Sklep Internetowy www.dwmn.pl/sklep posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

   

  IV. Warunki zawierania Umowy sprzedaży Usług

  1. Zamówienia w Sklepie Internetowym www.dwmn.pl/sklep można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
  2. Usługobiorca podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  4. Po otrzymaniu zamówienia Usługi, Usługodawca potwierdza otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Usługodawcę do Usługobiorcy odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Usługodawcę, Umowa uważana jest za zawartą.

   

  V. Ceny usług w Sklepie Internetowym

  1. Ceny Usług są widoczne są na stronie www.dwmn.pl/sklep – przy wybranej przez Usługobiorcę Usłudze.
  2. Ceny Usług w Sklepie Internetowym są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich.

   

  VI. Płatność za Usługę

  1. Płatność elektroniczna

 • płatność elektroniczna odbywa się poprzez system PayU na warunkach określonych przez administratora tego systemu – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Warunki płatności dostępne w witrynie https://www.payu.pl/
 • listy akceptowanych kart kredytowych oraz e-przelewów znajdują się na stronie internetowej Administratora systemu płatności
 • Usługodawca nie zbiera i nie przechowuje danych o kartach kredytowych oraz nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych.
 • reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Administratora systemu płatności
 •  
  2. Przelew na konto

 • po złożeniu zamówienia Usługobiorca otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu www.dwmn.pl/sklep zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 • Usługobiorca jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 •  

  VII. Warunki realizacji usługi

  1. Warunkiem realizacji usługi jest:

 • zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu www.dwmn.pl/sklep
 • dostarczenie kompletnych materiałów potrzebnych do realizacji projektu graficznego lub sklepu internetowego
 •  
  2. Materiały potrzebne do realizacji Usługi należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: kontakt@dwmn.pl
  3. Inna forma dostarczenia (niż na adres e-mailowy) materiałów potrzebnych do realizacji usługi ustalana będzie indywidualnie między Usługodawcą a Usługobiorcą.
  4. Do każdego projektu graficznego przysługuje Usługobiorcy jedna tura poprawek. Tura poprawek rozumiana jest jako poprawki (zmiany) przesłane drogą elektroniczną.

   

  VIII. Czas realizacji zamówienia

  1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu www.dwmn.pl/sklep oraz dostarczenie kompletnych materiałów potrzebnych do realizacji Usługi.
  2. Czas realizacji zamówienia jest indywidualny i wynosi od 3 do 14 dni roboczych dla projektu graficznego oraz od 5 do 20 dni roboczych dla prostej strony internetowej typu Wizytówki lub One Page. Dla bardziej rozbudowanego zamówienia czas realizacji może ulec zmianie o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę.

   

  IX. Dostawa Usługi

  1. Gotowy projekt Usługobiorca otrzyma drogą elektroniczną na podany podczas zamówienia adres e-mail.
  2. Inna forma dostarczenia Usługi będzie ustalana indywidualnie między Usługodawcą a Usługobiorcą (poprzez FTP, odbiór osobisty – na nośniku Pendrive i inne)
  3. W przypadku Usługi wykonania strony internetowej Usługodawca umieści pliki strony na swoim serwerze lub na serwerze Usługobiorcy. Usługobiorca otrzyma również dostęp (logowanie i hasło) do strony internetowej (dla stron wykonanych na CMS-e)

   

  X. Odstąpienie od Umowy

  1. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni.
  2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Usługobiorca wyśle informację na adres adres e-mail: kontakt@dwmn.pl dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku gdy Usługa jest już w trakcie realizacji niemożliwe jest już odstąpienie od Umowy z uwagi na fakt iż Usługi zamawiane za pośrednictwem serwisu www.dwmn.pl/sklep noszą cechy Usługi realizowanej na indywidulane zamówienie.

   

  XI. Reklamacje

  1. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: kontakt@dwmn.pl
  2. Rozpatrzenie Reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

   

  XII. Dane osobowe

  Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas zamawiania Usługi jest Usługodawca.
  Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie: www.dwmn.pl/polityka-prywatnosci

   

  XIII. Zastrzeżenia

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo nie wykonania Usługi w przypadku gdy przesłane materiały będą naruszać dobro innych osób, nawoływać do przemocy itp.
  2. Za nie wykonaną Usługę Usługobiorca otrzyma zwrot pieniędzy.

   

  XIV. Warunki świadczenia usługi Newsletter

  1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.

   
  2. Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.

   
  3. Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.

   
  4. Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:

 • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail
 •  
  5. Warunki świadczenia usługi Newsletter:

 • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail
 • weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika
 • wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail
 •  
  6. Zakres usługi Newsletter:

 • powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu
 • powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe)
 •  
  7. Wypisanie się z usługi Newsletter:

 • Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
 • Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
 • Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.
 •  

  XV. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

  W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

  W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

  Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

    • Dane zbierane automatycznie:
     Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:

     • Adres IP
     • Typ przeglądarki
     • Rozdzielczość ekranu
     • Przybliżona lokalizacja
     • Otwierane podstrony serwisu
     • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
     • Rodzaj systemu operacyjnego
     • Adres poprzedniej podstrony
     • Adres strony odsyłającej
     • Język przeglądarki
     • Predkość łącza internetowego
     • Dostawca usług internetowych
     • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
      • Płeć
      • Wiek
      • Zainteresowania

     Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

    • Dane zbierane podczas rejestracji:
     Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail. W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy
    • Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
     adres e-mail